RaoVatThaiNguyen

Báo giá Sắt Thép xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên tháng 7 năm 2019.

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 12390
Nơi đăng tin: Thái Nguyên
Người liên hệ: Hoàng Việt
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nick yahoo liên hệ:
Điện thoại liên hệ: 091295032

 

          CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

          (Địa chỉ: Đồng Tâm, tt. Ba Hàng, TX. Phỏ Yên, Thái Nguyên)

                    BẢNG BÁO GIÁ THÉP (BÁN BUÔN)

                            (Cập nhật giá Bán Buôn: Ngày 01/7/2019)

TT_____CHỦNG LOẠI______QUY CÁCH___MÁC THÉP___ĐƠN GIÁ__

I. THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT + VIỆT MỸ + THÁI NGUYÊN

1/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ)                (L=11,7m)       CB300 = 11.900

2/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ)                            CB400+CB500 = 12.100

3/ Thép thanh vằn D14 đến D36 (Hòa Phát)              (L=11,7m)       CB300 = 12.190

4/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Hòa Phát)                          CB400+CB500 = 12.390

5/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (T.Nguyên)             (L=11,7m)       CB300 = 12.590

6/ Thép thanh D14 đến D32 (Thái Nguyên)                           CB400+CB500 = 12.490

7/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Hòa Phát)              (L=11,7m)       CB300 = 12.290

8/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Việt Mỹ)                            CB400+CB500 = 12.150       

9/ Thép thanh D10 đến D12 (Thái Nguyên)               (L=11,7m)       CB300 = 12.530

10/  Thép cuộn tròn trơn  + Tròn vằn: d6 + d8 (Việt Mỹ)                  CB240 = 12.150

11/ Thép cuộn tròn trơn  + Vằn: d6 + d8 (Thái Nguyên)                   CB240 = 12.480

12/ Thép cuộn tròn trơn  + Tròn vằn: d6 +d8 (Hòa Phát)                  CB240 = 12.390

II. THÉP VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT (Thái Nguyên)

1/ Thép vuông đặc 10x10; Thép vuông đặc 12x12;    (L=6m)            SS400 = 13.730

2/ Thép vuông đặc 14x14; Thép vuông đặc 16x16;    (L=6m)            SS400 = 13.730

3/ Thép vuông đặc 18x18; Thép vuông đặc 20x20;    (L=6m)            SS400 = 13.830

4/ Thép tròn trơn d10; d12; d14; d16; d18; d20;                   CT3; SS400 = 13.630

5/ Thép tròn trơn d25; d28; d32; d36; d40; d42;                   CT3; SS400 = 13.630

6/ Thép tròn trơn d19; d24; d27; d30; d34; d35;                   CT3; SS400 = 13.930

7/ Thép tròn trơn d50; d60; d73; d76; d90; d100;     (L=6m)            C20; C30 = 14.490

8/ Thép tròn trơn d30; d50; d76; d110; d120; d150; (L=6m)            Q345, C45 = 14.590

9/ Thép lập là, thép dẹt 30mm (dày 2 ly đến 9 ly);     (L=6m)            SS400 = 13.750

10/ Thép lập là, thép dẹt 40mm (dày 3 ly đến 11 ly); (L=6m)            SS400 = 13.750

11/ Thép lập là, thép dẹt 50mm (dày 3 ly đến 16 ly)  (L=6m)            SS400 = 13.650

12/ Thép lập là, thép dẹt 60mm (dày 4 ly đến 16 ly)  (L=6m)            SS400 = 13.650

13/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm  (dày từ 2 ly đến 10 ly);  (L=3m đến 6m)           = 13.800

14/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm    (dày 12 ly đến 20 ly);  (L=3m đến 6m)           = 14.150

III. THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

1/ Thép góc V30x30x3; V40x40x5;  V45x5 ;            (L=6m)            CT3; SS400 = 13.690

2/ Thép góc V40x40x3; Thép góc V40x40x4;            (L=6m)            CT3; SS400 = 13.690

3/ Thép góc V50x50x4; Thép góc V50x50x5;                        (L=6m, 12m)   SS400 = 13.690

4/ Thép góc V60x60x4; V60x60x5; V60x60x6;                    (L=6m, 12m)   SS400 = 13.440

5/ Thép góc V63x63x4; V63x63x5; V63x63x6;                    (L=6m, 12m)   SS400 = 13.590

6/ Thép góc V65x65x5; V65x65x6; V65x65x8;                    (L=6m, 12m)   SS400 = 13.490

7/ Thép góc V70x70x5; V70x70x6; V70x70x7;                    (L=6m, 12m)   SS400 = 13.590

8/ Thép góc V75x75x5; V75x75x6; V75x75x8; V75x75x9  (L=6m, 12m)   SS400 = 13.590

9/ Thép góc V80x80x6; V80x80x7; V80x80x8; V80x10;     (L=6m, 12m)   SS400 = 13.590

10/ Thép góc V90x90x6; V90x7; V90x8; V90x9; V90x10;  (L=6m, 12m)   SS400 = 13.590

11/ Thép góc V100x100x7;  V100x100x8;  V100x10;          (L=12m)          SS400 = 13.590

12/ Thép góc V120x120x8;  V120x10; V120x120x12;         (L=12m)          SS400 = 13.690

13/ Thép góc V130x9;  V130x130x10; V130x130x12;         (L=12m)          SS400 = 13.690

14/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15;        (L=12m)          SS400 = 15.550

15/ Thép góc V100x100x10; V100x12; V130x130x15;        (L=12m)          SS540 = 13.990

16/ Thép góc V120x120x8; V120x120x10; V120x12  ;        (L=12m)          SS540 = 13.880

17/ Thép góc V130x130x9; L130x130x10;  L130x12  ;        (L=12m)          SS540 = 13.880

18/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15;        (L=12m)          SS540 = 15.750

19/ Thép góc V175x175x12; V175x175x15; V175x17;        (L=12m)          SS540 = 16.750

20/ Thép góc V200x200x15; V200x200x20; V200x25;        (L=12m)          SS540 = 16.250

IV. THÉP HÌNH CHỮ U + I + H THÁI NGUYÊN

1/ Thép chữ U100x46x4.5; Thép chữ U120x52x4.8;             (L=6m, 12m)   CT38  = 13.850

2/ Thép chữ U140x58x4.9; Thép chữ U160x64x5;                (L=6m, 12m)   CT38  = 13.850

3/ Thép chữ U150x75x6.5; Thép chữ U180x74x5.1;             (L=6m, 12m)   SS400 = 15.390

4/ Thép chữ U200x76x5.2; Thép chữ U250x78x7;                (L=12m)          SS400 = 14.750

5/ Thép chữ U300x85x7; Thép chữ U400x100x10.5;            (L=12m)          SS400 = 14.450

6/ Thép H100x100x6x8; Thép H125x125x6.5x9;                  (L=12m)          SS400 = 14.850

7/ Thép H150*150*7*10; Thép H200x200x8x12;                 (L=12m)          SS400 = 14.920

8/ Thép H250x250x9x14; Thép H300x300x10x15;               (L=12m)          SS400 = 14.920

9/ Thép I100x55x4.5; Thép I120x64x4.8;                              (L=6m; 12m)   SS400 = 14.550

10/ Thép I120x64x4.8; Thép I150x75x5x7;                           (L=6m, 12m)   SS400 = 14.550

11/ Thép I200x100x5.5x8; Thép I250x125x6x9;                   (L=12m)          SS400 = 14.920

12/ Thép I244x175x7x11; Thép I294200x8x12;                    (L=12m)          SS400 = 14.920

13/ Thép I300x150x6.5x9; Thép I400x200x8x13;                 (L=12m)          SS400 = 14.920

V. THÉP XÀ GỒ ĐEN + THÉP XÀ GỒ KẼM

1/ Thép xà gồ U100x50;    Thép xà gồ U120x50;       (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.200

2/ Thép xà gồ U150x50;    Thép xà gồ U160x50;       (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.200

3/ Thép xà gồ U180x60;    Thép xà gồ U200x70;       (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.200

4/ Thép xà gồ C100x50x15; Xà gồ C120x50x20;      (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.350

5/ Thép xà gồ C150x50x20; Xà gồ C180x60x20;      (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.350

6/ Thép xà gồ C200x50x20; Xà gồ C200x60x30;      (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.350

7/ Xà gồ kẽm U100x50;  Xgồ kẽm U120x50x20;      (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.990

8/ Xà gồ kẽm U150x50;     Xà gồ kẽm U200x60;      (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.990

9/ Xà gồ kẽm C100x50x15;  Xà gồ C120x50x20;     (Căt theo quy cách)     SS400 = 14.990

10/ Xà gồ kẽm C150x30x15; Xà gồ C150x50x20;    (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.990         

11/ Xà gồ kẽm C180x50x20; Xà gồ C200x50x20;    (Cắt theo quy cách)     SS400 = 14.990

VI. THÉP HỘP ĐEN + ỐNG ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG KẼM

1/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 1,4 ly);             SS400 = 14.680

2/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1.6 ly đến 2 ly);                            SS400 = 14.440

3/ Thép hộp đen 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly);                             SS400 = 14.680         

4/ Thép hộp đen 50x50; 50x100 (dày từ 2,3 ly đến 3,2 ly);                            SS400 = 14.440

5/ Thép hộp đen 100x100; 150x150 (dày 2,3 ly đến 4,5 ly);                          SS400 = 16.350

6/ Thép hộp đen 100x150; 100x200 (dày 2,5 ly đến 4,5 ly);                          SS400 = 16.350

7/ Thép hộp kẽm 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 2 ly);                           SS400 = 15.440

8/ Thép hộp kẽm 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly) ;                           SS400 = 15.440

9/ Thép hộp kẽm 50x50; 50x100 (dày từ 2,5 ly đến 4,5 ly) ;                          SS400 = 21.660

10/ Thép hộp kẽm 100x100; 150x150 (dày 2,3 ly đến 5 ly);                          SS400 = 21.660

11/ Thép hộp kẽm 100x1200;100x150 (dày 2.5 ly đến 5 ly);                         SS400 = 21.660

12/ Thép ống đen d33.5; d42.2; d48.1 (dày 1,1 ly đến 2 ly);                         SS400 = 14.880

13/ Thép ống đen d59.9; d76.5; d88.3 (dày 1.4 ly đến 4 ly);                         SS400 = 15.350

14/ Thép ống đen d108; d113.5; d126.8 (dày 2 đến 4,5 ly) ;                         SS400 = 16.150

15/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 1,4 đến 2 ly);                          SS400 = 21.660

16/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 2,5 đến 4ly) ;                          SS400 = 21.660

17/ Thép ống kẽm D100A; D130A; D150A (đến 5 mm)    ;                          SS400 = 21.660

18/ Phụ kiện thép ống , hộp (Cút + Van +Tê +Bích + Nối)               (Theo y/ cầu)  = Liên hệ

VII. THÉP TẤM + BẢN MÃ + THÉP CHỐNG TRƯỢT + TÔN LỢP

1/ Thép tôn tấm (t= 2 mm đến 4 mm)             (L=1,5mx6m)                          Q235A = 12.690

2/ Thép tôn tấm (t= 5mm đến 10mm)             (L=1,5mx6m)                          Q235A= 12.480

3/ Thép tôn tấm (t=12mm đến 18mm)            (L=1,5mx6m)                          Q235A = 12.680

4/ Thép tôn tấm (t=20mm đến 50mm)            (L=1,5mx6m)                          Q235A = 13.080

5/ Thép tấm cắt quy cách  (2mm  ≤T ≤ 5mm)                         (Theo yêu cầu) = 13.690

6/ Thép tấm cắt quy cách  (6mm ≤ T ≤10mm)                                    (Theo yêu cầu) = 13.795

7/ Thép tấm cắt quy cách  (từ 12 ≤ T ≤ 20mm)                                  (Theo yêu cầu) = 14.150

8/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=2 đến 5mm;                                (L=1,5mx6m) = 13.550          

9/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=6 đến 10mm;                  (L=1,5mx6m) = 13.750

10/ Thép bản mã cắt từ thép tấm  (2mm ≤ T ≤ 5mm)                         (Theo yêu cầu) = 14.350

11/ Thép bản mã cắt từ thép tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm)                        (Theo yêu cầu) = 14.250

12/ Thép Lập là (Cán nóng): B=30mm và B=40mm  ;                       (Theo yêu cầu) = 13.650

13/ Thép Lập là (Cán nóng); B=50mm và B=60mm  ;                       (Theo yêu cầu) = 13.550

14/ Bulong móng; Bulong mạ kẽm; Tizen   (từ d10 đến d30)            (Theo y/cầu)    = Liên hệ

15/ Tôn lợp mạ mầu 0,4 ly x1.080 (Cắt théo kích thước yêu cầu)                             = 67.000

16/ Tôn úp nóc mạ mầu 0,4 ly (R=30x30, chiều dài théo yêu cầu)                            = 29.000

17/ Sơn phủ bề mặt thép các loại  (Sơn chống rỉ + Sơn mầu)            (Theo yêu cầu) = 1.200

18/ Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép (Thép hình + Kết cấu)            (Theo yêu cầu) = 6.150

*GHI CHÚ:

 - Bảng giá thép Bán Buôn, bán cho các Đại Lý, cung cấp cho các Dự Án, Công Trình có hiệu

lực từ ngày 01/7/2019. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng).

- Cung cấp đầy đủ Chứng Chỉ Chất Lượng cho tất cả các mặt hàng khi giao hàng.

- Công ty có xe vận chuyển từ 5 tấn đến 34 tấn, xe Rơmoc, xe Công ten nơ,  xe Cẩu Tự Hành;

Cần Cẩu để hạ hàng tại Chân công trình hoặc tại Kho của bên mua.

- Công ty nhận tất cả các đơn hàng Cắt theo quy cách mọi chủng loại trên.

- Công ty nhận: Phun bi; Khoan,  đột lỗ; Uốn vòm thép hộp, Ống; Gia công kết cấu.

- Liên hệ trực tiếp: Mr. Việt (PGĐ) – Email/ Facebook: [email protected].

  Điện thoại : 038 454 6668 / 0912 925 032 / 0904 099 863   (Zalo: 038.454.6668)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !

                                                                     Ngày 01 tháng 7 năm 2019.


 

Ngày đăng: 21:38:02 01-06-2019     Lượt xem: 5845        
Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo